محورهای همایش

 

 

حوزه ها

اهداف توسعه پایدار جهانی

اقتصاد انرژی

انرژیهای تجدید پذیر

مهندسی نفت و پتروشیمی

صنایع سنگین و صرفه جویی در مصرف انرژی

انرژی در کشاورزی

تغییرات اقلیمی و انرژی

ساختمان و معماری سبز

رباتیک و نقش آن در نگهداشت انرژی

نانو فناوری

محیط زیست و انرژی


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh